Charita jako činitel německého sociálního státu: K náboženskému kontextu evropského vytváření sociální péče

In: caritas et veritas 2011, Heft 2, 20-29.